Secure


Secure (din latină securis) se numeşte o unealtă asemănătoare cu un topor, formată dintr-un corp de oţel cu tăiş fixat pe o coadă scurtă de lemn, folosită la doborâtul copacilor, la despicatul lemnelor etc.
În trecut, securea era folosită şi ca armă de luptă şi de execuţie prin decapitare. O secure folosită în trecut ca armă de luptă sau ca unealtă a călăului mai purta şi denumirea de satâr (din turcăsatir).
Securea mică, folosită de amerindieni la aruncat, ca armă de luptă şi vânătoare, purta denumirea de tomahawk.

wikipedia.ro

0 comments:

Free Page Rank Tool