Tipuri de productie

  1. Metode de organizare a productiei de baza
Functiunea de organizare a managementului oricarei intreprinderi de productie industriala, ocupa un loc central in atentia organismelor de conducere ale acesteia, datorita faptului ca exista o mare diversitate de conditii specifice in care acestea isi desfasoara activitatea.
   Din acest motiv, in rezolvarea concreta a organizarii procesului de productie, va trebui sa se tina seama de influenta acestor particularitati asupra metodelor si tehnicilor de organizare a activitatii intreprinderii.
   O influenta puternica asupra metodelor de organizare a activitatii de productie o are tipul de productie existent in cadrul intreprinderii. Din acest punct de vedere, metodele de organizare a procesului de productie pot fi:
  - Metode de organizare a productiei in flux, pentru tipul de productie de masa;
  - Metode de organizare a productiei pe comenzi, pentru tipul de productie de serie;
  - Metode de organizare a productie pe unicate, pentru tipul de productie individuala.intre aceste metode, in practica, nu exista o delimitare stricta; astfel, o intreprindere in care predomina tipul de seri mare, poate folosi cu succes metoda de organizare a productiei in flux cu rezultatele ei cele mai eficiente. Exista tendinta ca de avantajele deosebite ale organizarii productiei in flux sa beneficieze si intreprinderi care fabrica un sortiment larg de produse, in serii mici sau chiar unicate.


   SURSA 02
   1. 2. Metode de organizare a productiei:
   1.2.1 Tipul de productie ; notiune, tipologie, importanta
   Organizarea productiei in sectiile de baza este influentata intr-o masura foarte mare de tipul de productie existent la un moment dat in cadrul intreprinderii.
   Tipul de productie este o stare organizationala determinata de nomenclatorul de produse ce urmeaza a fi prelucrat,volumul productiei fabricate, gradul de specializare al intreprinderii si modul de deplasare a produselor de la un loc de munca la altul.
in intreprinderile de productie in functie de ansamblul acestor factori exista trei tipuri de productie si anume
  - Tipul de productie in masa;
  - Tipul de productie in serie;
  - Tipul de productie individual.
  Tipul de productie in serie este si el de mai multe feluri, in functie de marimea lotului de fabricatie, si anume:
  - Tipul de productie de serie mare;
  - Tipul de productie de serie mijlocie;
  - Tipul de productie de serie mica.
   Existenta in cadrul intreprinderii a unui tip de productie sau altul determina in mod esential asupra metodelor de organizare a productiei si a muncii, a managementului, a activitatii de pregatire a fabricatiei noilor produse si a metodelor de evidenta si control a productiei. Astfel, pentru tipul de productie de serie mare si de masa, metoda de organizare a productiei este sub forma liniilor de productie in flux, iar pentru tipul de productie de serie mica si individuala organizarea productiei se face sub forma grupelor omogene de masini.
   Pentru tipul de productie de serie mijlocie se folosesc elemente din cele doua metode prezentate anterior.
   Practica arata insa, ca in cadrul intreprinderilor de productie industriala nu exista un tip sau altul de productie in formele prezentate, ci in cele mai multe cazuri pot sa coexiste elemente comune din cele trei tipuri de productie. in acest caz , metoda de organizare a productiei va fi adecvata tipului de productie care are cea mai mare pondere in intreprindere, precum si in functie de conditiile concrete existente. 


   SURSA 03
 
   1.3 Tipurile de productie
   1.3.1Tipul de productie de masa
   În cadrul întreprinderilor de productie tipul de productie de masa ocupa înca o pondere însemnata.  Acest tip de productie se caracterizeaza prin urmatoarele:
- Fabricarea unei nomenclaturi reduse de produse, în mod neântrerupt si în cantitati mari sau foarte mari;
- Specializare înalta atât la nivelul locurilor de munca, cât si la nivelul întreprinderii;
- Deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face bucata cu bucata, în mod continuu cu ajutorul unor mijloace de transport specifice, cu deplasare continua de felul benzilor rulante, conveiere sau planuri înclinate;
   Din punct de vedere organizatoric, locurile de munca si forta de munca care le utilizeaza au un grad înalt de specializare fiind amplasate în succesiunea operatiilor tehnologice sub forma liniilor de productie în flux; Tipul de productie de masa creeaza conditii foarte bune pentru folosirea pe scara larga a proceselor de productie automatizate, cu efecte deosebite în cresterea eficientei economice a întreprinderii.
1.3.2. Tipul de productie în serie
   Caracteristici:
- Acest tip de productie este specific întreprinderilor care fabrica o nomenclatura relativ larga de produse, în mod periodic si în loturi de fabricatie de marime mare, mica sau mijlocie;
- Gradul de specializare al întreprinderii sau locurilor de munca este mai redus decât la tipul
- De serie mare, fiind mai ridicat sau mai scazut în functie de marimea seriilor de fabricatie;
- Deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se face cu mijloace de transport cu deplasare discontinua (pentru seriile mici de fabricatie) - carucioare, electrocare, etc. sau cu mijloace cu deplasare continua, pentru seriile mari de fabricatie;
   Locurile de munca sunt amplasate dupa diferite criterii în functie de marimea seriilor de fabricatie. Astfel, pentru serii mari de fabricatie locurile de munca sunt amplasate dupa criteriul liniilor tehnologice, iar pentru seriile mici de fabricatie dupa criteriul grupelor omogene de masini.
   În cazul tipului de productie de serie, de fapt, se întâlnesc caracteristici comune atât tipului de productie de masa, cât si tipului de productie individual (unicate).
1.3.3 Tipul de productie individual (unicate)
Acest tip de productie capata în prezent o amploare din ce în ce mai mare, datorita diversificarii într-o masura foarte ridicata a cererii consumatorilor.
   Caracteristici:
- Fabricarea unei nomenclaturi foarte largi de produse, în cantitati reduse, uneori chiar unicate;
- Repetarea fabricarii unor produse are loc la intervale de timp nedeterminate, uneori fabricare acestora putând sa nu se mai repete niciodata;
- Utilajele din dotare au un caracter universal, iar personalul care le utilizeaza o calificare înalta;
- Deplasarea produselor între locurile de munca se face bucata cu bucata sau în loturi mici de fabricatie, cu ajutorul unor mijloace de transport cu deplasare discontinua;
- Amplasarea locurilor de munca în sectiile de productie se face conform principiului grupelor omogene de masini. sursa:ipedia.ro

0 comments:

Free Page Rank Tool