Intestinul subtire

Intestinul subţire se întinde de la stomac până la joncţiunea cu intestinul gros. Este alcătuit din trei porţiuni şi reprezintă locul principal unde se face digestia şi absorbţia alimentelor.
Intestinul subţire este principalul loc unde are loc digestia şi absorb­ţia hranei. El are o lungime aproxi­mativă de şapte metri la adult şi se întinde de la stomac până la locul unde se uneşte cu intestinul gros. Este alcătuit din trei porţiuni: duo­den, jejun şi ileon.
DUODENUL
Duodenul constituie prima parte a intestinului subţire şi totodată par­tea cea mai scurtă a lui (aproxima­tiv 25 de cm lungime). El primeşte conţinutul stomacului, odată cu fie­care contracţie a pereţilor acestuia. Acest conţinut este amestecat în duoden cu secreţiile pereţilor duo­denali, secreţiile pancreatice şi ale vezicii biliare.
Duodenul nu se poate mişca, el este fixat pe poziţie, în spatele peri-toneului, care este foiţa de ţesut conjunctiv ce căptuşeşte cavitatea abdominală.
IRIGAREA CU SÂNGE A DUODENULUI
Duodenul primeşte sânge arte­rial din multiple ramificaţii ale aor­tei. Acestea, la rândul lor, dau alte ramificaţii mai mici, ce asigură iri­garea bogată a fiecărei porţiuni din duoden. Reţeaua venoasă urmează traseul arterelor, întorcând sângele către sistemul venos port hepatic.
Duodenul este prima parte a intestinului subţire. El are formă de C şi este alcătuit, la rândul lui, din patru părţi.
Structura duodenului
Pereţii duodenali au două straturi musculare, unul cu fibrele dispuse circular şi altul cu fibrele dispuse longitudinal. Mucoasa, stratul care căptuşeşte duodenul, este groasă. Ea conţine numeroase glande, numite glande Brunner, care secretă un lichid alcalin vâscos, ce ajută la tamponarea acidităţii con­ţinutului gastric, odată ce acesta a ajuns în duoden, din stomac.
Mucoasa din prima parte a duo­denului este netedă, dar pe parcurs ea devine plicaturată, formând cute adânci.
Sursa : www.corpul-uman.com0 comments:

Free Page Rank Tool