Analiza economica financiara

  Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si metodele contabilitatii.
Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.
   Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare.
   Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si exactitatea cu privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi.

   SURSA 02

   Notiuni si concepte
   Analiza economica financiara studiaza mecanismul de formare si modificare a fenomenelor prin descompunerea lor in elemente componente, in parti simple, prin stabilirea factorilor de influenta. Descompunerea se face in trepte, de la complex la simplu, in vederea identificarii cauzelor finale care explica o anumita stare de fapt, un anumit nivel de performanta sau o evolutie a lor.
   Analiza economica studiaza activitatile economice din punct de vedere economic:
   Analiza economica poate avea ca obiect nu numai o activitate economica, ci si una tehnica, sociala, administrativa, financiara, concurentiala, aspecte care sunt in directa legatura cu rezultatele finale obtinute de intreprindere si care pot explica si completa concluziile rezultate in urma anlizei.
   Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in vederea:
- formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiare a unei firme;
- identificarii factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat acea situatie economica a firmei;
- identificarii rezervelor interne de imbunatatire a activitatii acesteia, din punct de vedere al utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.
   Analiza economico-financiara se realizeaza in sensul invers evolutiei reale a fenomenului cercetat si anume de la rezultatele activitatii economice catre elemente si factori.


   Tipologia analizei economico-financiare
   Caracterul complex al fenomenelor economice determinat de complexitatea relatiilor cauza - efect reclama utilizarea mai multor tipuri de analiza, structurate dupa diverse criterii:
  a. In functie de raportul dintre momentul in care se efectueaza analiza si momentul desfaurarii fenomenului se distinge:
  -analiza postfactum, postoperativa sau analiza realizarii obiectivelor. Aceasta analiza furnizeaza informatii privind gradul de realizare a obiectivelor programate;
  -analiza previzionala sau prospectiva presupune determinarea evolutiei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetarii factorilor de influenta (a relatiilor de cauzalitate), a actiunii lor in perspectiva. Prin aceasta metoda se stabilesc obiectivele ce trebuie realizate in perioada viitoare.
   Analiza postfactum se bazeaza pe variabile certe, in timp ce metoda previzionala, pe variabile incerte.
  b. Din punct de vedere al determinarii cantitative sau al caracteristicilor calitative ale fenomenelor se poate evidentia: analiza calitativa prin care se abordeaza sistemic, cibernetic desfaurarea fenomenelor. Rolul acestei analize este de a elabora modele in care sunt cuprinse elementele esentiale ale fenomenului cercetat.
analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenelor prin determinari cantitative: greutate, grad, suprafata, volum, numar, durata, etc. Analiza cantitativa se preteaza la aplicarea metodelor matematice moderne.
  c. Dupa nivelul la care se aplica analiza economico-financiara:
analiza microeconomica studiaza comportamentul individual sau cel al intreprinderilor in activitatea economica si rezultatele obtinute, releva factorii care determina orientarea in investirea capitalurilor, in utilizarea resurselor si a rezultatelor obtinute;
  -analiza mezoeconomica are ca scop sa evidentieze pozitia firmei pe piata si capacitatea concurentiala a acesteia;
  -analiza macroeconomica studiaza economia nationala si mondiala si are drept scop evidentierea conjuncturii interne si internationale a factorilor demografici, de cultura, probleme sociale, nivel de dezvoltare, operand preponderent cu marimi globale sau agregate (podus intern brut, produs national brut, rata medie a rentabilitatii pe sector de activitate etc.).
  d. Dupa modul de urmarire in timp a fenomenelor se disting: analiza statica studiaza fenomenele la un moment dat, relevand relatiile dintre elementele si factorii care determina o anumita pozitie a fenomenului cercetat;
  -analiza dinamica cerceteaza fenomenele si procesele economice in schimbarea lor, pune in evidenŃa pozitia lor in diverse momente de timp. Prin aceasta analiza se stabilesc factorii care au generat schimbarile si se evidentiaza tendintele evolutiei viitoare.
  e. Dupa orizontul de timp pe care se cerceteaza fenomenul: analiza pe termen scurt opereaza cu date ce nu depaesc 1 an si servesc managementului firmei pentru conducerea operativa a activitatii;
analiza pe termen lung opereaza cu date pe 35 ani folosind modele de tip statistic.
  f. Dupa criteriile de studiere a fenomenelor se distinge:
analiza tehnicoeconomica imbina abordarea tehnica cu cea economica in analiza problemelor

   SURSA 03

   CONSIDERATII GENERALE
   Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.
   Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.
   Cand problema diagnosticului este pusa din interiorul intreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducatorii, actionarii actuali sau salariatii. Obiectivul urmarit in acest caz este de a detecta eventuale situatii de dezechilibru financiar si de a adopta noi decizii de gestionare a intreprinderii. Aceste decizii se bazeaza pe identificarea originii si cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea masurilor de remediere a dezechilibrelor.
   Cand problema este pusa din exteriorul intreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analistii financiari, actionarii potentiali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea intreprinderii.
   De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite intreprinderilor (in special bancile), fie pentru luarea deciziilor de patrundere in capitalul unei intreprinderi (actionari potentiali sau alte intreprinderi).
   Atat analiza pe plan intern cat si cea externa au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a riscurilor la care aceasta este pusa si urmaresc: analiza rentabilitatii; analiza riscului si analiza valorii intreprinderii.
   De obicei, diagnosticul este efectuat numai in caz de grave dificultati sau cand cineva cere o astfel de lucrare. Independent de rezultatele inregistrate de intreprindere sau de desfasurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie sa aiba loc periodic. Diagnosticul financiar identifica factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a intreprinderii.
   De cele mai multe ori informatiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informatii referitoare la mediul extern al intreprinderii (starea economiei, a sectorului de activitate), informatii referitoare la potentialul tehnic si uman, potential comercial si juridic, managementul intreprinderii (informatii dependente de intreprinderi). Toate aceste elemente influenteaza performantele financiare ale intreprinderii determinand, in final, competitivitatea acesteia.
   Folosind metode si tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situatiei financiare trecuta si actuala, pe baza informatiilor furnizate pentru luarea deciziilor de catre conducere acesta vizeaza viitorul.
   Informatiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situatiile financiare simplificate care cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant.


sursa:ipedia.ro

0 comments:

Free Page Rank Tool