Pamantul stravechi

   In perioada străveche a Pămăntului. numită eră paleozoică, s-au dezvoltat predecesorii tuturor animalelor de astăzi. Masele de pământ separate s-au coagulat pentru a forma un singur continent uriaş. La sfârşitul acestei perioade de peste 290 de milioane de ani a avut loc o extincţie în masă.
   Odată cu apariţia eucariotelor (organisme vii cu un nucleu celular propriu-zis şi membrană celulară), acum 1,5 miliarde de ani, s-a creat baza pentru evoluţia unor organisme mai dezvoltate.
   Amprentele fosilizate ale viermilor, frunzelor şi organismelor în formă de pernă din gresia veche de 640 de milioane de ani dovedesc că primele vietăţi multicelulare s-au dezvoltat pe parcursul perioadei precambriene.

   Paleozoicul
   Primele organisme cu cochilie calcaroasă au apărut acum 543 de milioane de ani. Această faună de mici cochilii indică începutul Paleozoicului, care se împarte în şase perioade: Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carbonifer şi Permian.
   In Paleozoic, continentele sudice de astăzi formau o singură masă de pământ. Acest continent mare din emisfera sudică se numea Gondwana. Continentele nordice de astăzi erau localizate în zona ecuatorială, fiind separate unele de altele de Oceanul Lapetus. în Silurian, continentele nordice s-au unit, formând continentul Laurasia.
   Ambele continente s-au mişca tîn timpul perioadei devoniene până când, la sfârşitul Paleozoicului, au format uriaşul continent Pangea, înconjurat de întinderea vastă a Oceanului Panthalassa.

   Explozia cambriană
   După apariţia primelor organisme pluricelulare, evoluţia vieţii în apă a făcut progrese rapide într-o perioada scurtă, din punct de vedere geologic, de 50 de milioane de ani.
   Multe dintre grupurile de animale cunoscute astăzi s-au dezvoltat în timpul Cambrianului, inclusiv târâtoarele, moluştele şi peştii - primele nevertebrate. Au fost descoperite fosile ale animalelor care aveau cochilii sau schelet, ele jucând un rol important în stabilirea vârstei straturilor de roci. Pământul.
   In timpul Devonianului au apărut amfibienii, care s-au dezvoltat din peşti.
   Abundenţa de plante a atins un punct maxim în perioada carboniferă. Pădurile mlăştinoase gigantice cu ferigi, şerpişorşi coada-calului reprezintă materia primă a cărbunelui de astăzi.

   Permianul şi Pangea
   Clima Permianului era caldă şi uscată. în timpul unei secete extreme pe supercontinentul Pangea, mările interioare au secat, lăsând depuneri uriaşe de sare gemă.
   Perioada Pământului străvechi a luat sfârşit după 251 de milioane de ani, printr-o catastrofă naturală: erupţii vulcanice au zguduit Pangea timp de câteva sute de mii de ani, ceea ce a dus la o schimbare climatică.
   In consecinţă, au murit 95% dintre speciile marine şi 75% dintre speciile de pe uscat.


0 comments:

Free Page Rank Tool